top of page

Welkom op de website van
Praktijk Britt Hendriks!

+31(0)6 303 903 12

Informatie

 

Praktijk Britt Hendriks is de praktijk van Britt Hendriks, MSc. Zij is in 2014 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als orthopedagoog. In januari 2015 is zij begonnen als zelfstandig orthopedagoog bij Praktijk Britt Hendriks. Sinds begin 2017 is Praktijk Britt Hendriks gevestigd in het gezondheidscentrum in Munstergeleen (Raadhuisplein 4).

 

Een orthopedagoog is een universitair geschoolde gedragswetenschapper die ouders adviseert met betrekking tot opvoedsituaties. Daarnaast houdt een orthopedagoog zich bezig met het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders wanneer de ontwikkeling of opvoedsituatie anders dan ‘normaal’ verloopt. Bij Praktijk Britt Hendriks wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

 

Voor wie?

Er wordt professionele hulp geboden door een orthopedagoog wanneer ouders, kinderen en/of jongeren (tot 18 jaar) extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de opvoeding/ontwikkeling. Deze hulp vindt plaats wanneer er vragen zijn met betrekking tot één of meer van de volgende punten:

 

 • Opvoeding

 • Gedrag

 • Sociale vaardigheden

 • Zelfvertrouwen en zelfbeeld

 • Overgewicht (Zorgprogramma voor kinderen met overgewicht)

 • Angsten

 • Intelligentie

 

Behandeling

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats en wordt er samen met u besproken op welke wijze de hulpvraag het best beantwoord kan worden. Mogelijkheden zijn:

 

 • Psychologisch onderzoek

 • Individuele behandeling of begeleiding

 • Ondersteuning, advies en coaching

 • Observatie (in de klas of in de thuissituatie)

 

De orthopedagoog streeft ernaar om samen met u de hulpvraag te beantwoorden. Het doel is om zowel u als uw kind vertrouwen te geven in de eigen mogelijkheden om met meer zelfvertrouwen en positieve energie de toekomst tegemoet te zien.

Kwaliteitsbeleid

Praktijk Britt Hendriks is aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen) en het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en werkt volgens de norm van ISO-9001. Indien u inzicht wil in het kwaliteitsbeleid kunt u een e-mail sturen naar: praktijkbritthendriks@gmail.com.

Klachtenregeling

Praktijk Britt Hendriks is aangesloten bij Solo Partners. Indien u een klacht wil indienen, vraag ik u dit eerst te bespreken met de persoon waar de klacht over gaat. Er wordt dan geprobeerd een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande PDF klachtenregeling:

 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Praktijk Britt Hendriks. 

Zo bereikt u het AKJ:

 • Bel naar 088 – 555 1000

 • Mail naar info@akj.nl

 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Kiwa ISO 9001 logo NL.jpg
AKJ.jpg
bottom of page